EPA

Wat is het Energie Prestatie Advies (EPA)?

EPA staat voor Energie Prestatie Advies en is een energiebesparing maatwerkadvies voor uw woning. Tegenwoordig wordt gesproken over het Maatwerkadvies energiebesparing. Het advies wordt afgegeven door een gecertificeerd EPA adviseur die conform de BRL9500 certificering het advies uitbrengt. In het rapport wordt precies aangegeven welke maatregelen u moet treffen om uw woning of gebouw zo energiezuinig mogelijk te maken, meer wooncomfort te verschaffen en het binnenklimaat te verbeteren. Hoe energiezuinig een gebouw is wordt gemeten met de energieprestatiecoëfficiënt.

Een Energie Prestatie Advies (Maatwerkadvies energiebesparing) is voornamelijk zinvol voor woningen die voor 1990 gebouwd zijn. De maatregelen die getroffen kunnen worden voor deze woningen zijn bijvoorbeeld dubbelglas, hoogrendementsketel of spouwisolatie. Daarnaast wordt ook uiteengezet binnen welk termijn de investering is terug verdiend op uw gas en elektrisch. Alle maatregelen die u treft voor de energiezuinigheid van uw woning dragen ook bij aan de waardevermeerdering van de woning.

 

Vul uw gegevens in